Committee for Foreign Affairs
Resolutions

č. 21k vyslání zahraničního výboru do Kazachstánu (19. listopadu 1998) 
č. 22 (19. listopadu 1998) 
č. 23k vyslání delegace zahraničního výboru na Slovensko (24. listopadu 1998) 
č. 24k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 1999 – kapitola č. 306 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (16. prosince 1998) 
č. 25k plánu zahraničních aktivit zahraničního výboru na r. 1999 (16. prosince 1998) 
č. 26 (16. prosince 1998) 
č. 27 (16. prosince 1998) 
č. 28k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 /sněmovní tisk 14/ (20. ledna 1999) 
č. 29k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 /sněmovní tisk 14/ (20. ledna 1999) 
č. 30k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 17. září 1998 v Praze /sněmovní tisk 49/ (20. ledna 1999) 
č. 31k vládnímu návrhu, kterým, se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku podepsaná v Almaty dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 56/ (20. ledna 1999) 
č. 32k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám, sjednaná dne 23. srpna 1978 ve Vídni /sněmovní tisk 59/ (20. ledna 1999) 
č. 33k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ (21. ledna 1999) 
č. 34k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 21. října 1998 v Asuncionu /sněmovní tisk 79/ (24. února 1999) 
č. 35k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 27. února 1998 v Pchjongjangu /sněmovní tisk 85/ (24. února 1999) 
č. 36k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 14. prosince 1998 v Praze /sněmovní tisk 94/ (24. února 1999) 
č. 37k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Bulharské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 17. července 1998 v Sofii /sněmovní tisk 71/ (24. února 1999) 
č. 38k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rozhodnutí Společného výboru č. 3/1998 k Dohodě mezi státy Evropské sdružení volného obchodu a Českou republikou o zrušení Protokolu C /sněmovní tisk 72/ (24. února 1999) 
č. 39k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení /sněmovní tisk 86/ (24. února 1999) 
č. 40k vyslání delegace zahraničního výboru do Alžírska (24. února 1998) 

<<123456>>
ISP (login)