Organisational Committee
Resolutions

č. 541kterým navrhuje předsedovi Poslanecké sněmovny termín a pořad 49. schůze Poslanecké sněmovny (11. dubna 2002) 
č. 542k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (11. dubna 2002) 
č. 543k návrhu termínu a pořadu 115. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (11. dubna 2002) 
č. 544k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (24. dubna 2002) 
č. 545k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (24. dubna 2002) 
č. 546k informaci předsedy Poslanecké sněmovny (24. dubna 2002) 
č. 547k návrhu termínu a pořadu 116. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (24. dubna 2002) 
č. 548k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (2. května 2002) 
č. 549k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (2. května 2002) 
č. 550k návrhu termínu a pořadu 117. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (2. května 2002) 
č. 551k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (9. května 2002) 
č. 552k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (29. května 2002) 
č. 553kterým navrhuje předsedovi Poslanecké sněmovny termín a pořad 51. schůze Poslanecké sněmovny (29. května 2002) 

<<2425262728
ISP (login)