Organisational Committee
Resolutions

č. 21k návrhu na zřízení podvýboru organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (17. září 1998) 
č. 22k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (17. září 1998) 
č. 23k návrhu termínu a pořadu 4. schůze organizačního výboru (17. září 1998) 
č. 24k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (24. září 1998) 
č. 25k návrhu termínu a pořadu 5. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (24. září 1998) 
č. 26k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (1. října 1998) 
č. 27k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (1. října 1998) 
č. 28kterým navrhuje předsedovi Poslanecké sněmovny termín a pořad 5. schůze Poslanecké sněmovny (1. října 1998) 
č. 29k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (1. října 1998) 
č. 30k návrhu termínu a pořadu 6. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (1. října 1998) 
č. 31k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (14. října 1998) 
č. 32k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (14. října 1998) 
č. 33k návrhu na změnu organizačního řádu Kanceláře Poslanecké sněmovny (14. října 1998) 
č. 34k návrhu rozpočtu Poslanecké sněmovny (14. října 1998) 
č. 35k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (14. října 1998) 
č. 36k návrhu termínu a pořadu 7. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (14. října 1998) 
č. 37k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (21. října 1998) 
č. 38k návrhu termínu a pořadu 8. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (21. října 1998) 
č. 39k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (5. listopadu 1998) 
č. 40k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (5. listopadu 1998) 

<<123456>>
ISP (login)