Permanent Commission on Media
Session invitations

č. 1 (20. února 2007) 
č. 2 (10. dubna 2007) 
č. 3 (22. května 2007) 
Mimořádné zasedání (12. září 2007) 
č. 4 (4. října 2007) 
č. 5 (13. listopadu 2007) 
Mimořádné zasedání (29. listopadu 2007) 
č. 6 (17. ledna 2008) 
č. 7 (28. února 2008) 
č. 8 (2. dubna 2008) 
č. 9 (10. dubna 2008) 
č. 10 (20. května 2008) 
č. 11 (1. října 2008) 
č. 12 (5. listopadu 2008) 
č. 13 (26. února 2009) 
č. 14 (20. května 2009) 
Mimořádné zasedání (1. října 2009) 
Mimořádné zasedání (5. listopadu 2009) 
č. 15 (12. listopadu 2009) ISP (login)