Permanent Commission on Media
Resolutions

č. 8k bodu Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2006 /sněmovní tisk 284/ (4. října 2007) 
č. 9k bodu Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu v roce 2006 /sněmovní tisk 282/ (4. října 2007) 
č. 10k bodu Návrh na odvolání členky Rady Českého rozhlasu - Marie Ptáčkové (13. listopadu 2007) 
č. 11k bodu Schválení zahraniční cesty komise v roce 2008 (13. listopadu 2007) 
č. 12k bodu Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2007 o nezákonném odvolání členů RRTV a vrácení předsedovi vlády k dalšímu řízení (17. ledna 2008) 
č. 13Schválení výjezdního zasedání v Brně ve dnech 15. – 16. dubna 2008 (17. ledna 2008) 
č. 14k bodu Návrh na odvolání členky Rady Českého rozhlasu (28. února 2008) 
č. 15k bodu Stížnost na člena Rady České televize Jiřího Voráče (28. února 2008) 
č. 16k bodu Schválení delegace Stálé komise pro sdělovací prostředky na Slovensko (28. února 2008) 
č. 17k bodu Informace o dopise premiéra, ve kterém reaguje na 12. usnesení SKSP (2. dubna 2008) 
č. 18k bodu Informace o stížnostech, které došly na mediální komisi (2. dubna 2008) 
č. 19k bodu Přebrání záštity nad festivalem AniFest 2008 (2. dubna 2008) 
č. 20k bodu Informace o zasedání Stálé komise pro rodinu, které se uskutečnilo 13. 3. 2008 (2. dubna 2008) 
č. 21k bodu Informace o Technickém plánu přechodu na digitální televizní vysílání (10. dubna 2008) 
č. 22k Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2007 /sněmovní tisk 438/ (20. května 2008) 
č. 23k Výroční zprávě Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2007 /sněmovní tisk 470/ (20. května 2008) 
č. 24k Výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2007 /sněmovní tisk 473/ (20. května 2008) 
č. 25k bodu Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu v roce 2007 /sněmovní tisk 582/ (1. října 2008) 
č. 26k bodu Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2007 /sněmovní tisk 584/ (1. října 2008) 
č. 27k bodu Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2007 /sněmovní tisk 585/ (1. října 2008) 

12
ISP (login)