Permanent Commission on Oversight over the work of the National Security Office
Resolutions

č. 2k volbě ověřovatele Stálé komise (30. ledna 2007) 
č. 3dopisu ředitele NBÚ ČR ze dne 11. 6. 2007 o připomínkovém řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007Sb., a zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (19. června 2007) 
č. 5k žádosti NPO Růžový panter (19. června 2007) 
č. 7k stížnosti p. Fr. Hanzlíka (27. listopadu 2008) ISP (login)