Committee on Foreign Affairs
Subcommittee on Foreign Economic Relations
Resolutions

č. 3k programu společné schůze podvýborů zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy a pro prezentaci České republiky v zahraničí (14. listopadu 2007) 
č. 4k bodu Ekonomická diplomacie (21. února 2008) ISP (login)