Committee for Foreign Affairs
Resolutions

č. 1k volbě ověřovatelů zahraničního výboru (3. července 1996) 
č. 2k volbě volební komise zahraničního výboru (3. července 1996) 
č. 3k volbě předsedy zahraničního výboru (3. července 1996) 
č. 4k počtu místopředsedů zahraničního výboru (4. července 1996) 
č. 5k volbě místopředsedy zahraničního výboru (4. července 1996) 
č. 6k volbě místopředsedy zahraničního výboru (4. července 1996) 
č. 7k volbě místopředsedy zahraničního výboru (4. července 1996) 
č. 8k volbě místopředsedy zahraničního výboru (4. července 1996) 
č. 9k plánu zahraničních styků zahraničního výboru /na 2. pololetí 1996 a popř. 1. pololetí 1997/ (23. července 1996) 
č. 10k vyslání poslanců do Bosny a Hercegoviny (23. července 1996) 
č. 11k vyslání poslance do Polska (23. července 1996) 
č. 12Realizace základních směrů zahraniční politiky České republiky v r. 1996 (12. září 1996) 
č. 13k vyslání delegace zahraničního výboru do Polska (12. září 1996) 
č. 14k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 22. ledna 1996 v Římě /tisk 1/ (18. září 1996) 
č. 15k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 5. března 1996 v Záhřebu /tisk 6/ (18. září 1996) 
č. 16k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku podepsaná v Praze dne 26. dubna 1996 /tisk 2/ (18. září 1996) 
č. 17Informace o současné situaci v procesu integrace České republiky do Evropské unie (18. září 1996) 
č. 18k zřízení podvýboru zahraničního výboru pro styky s krajany (18. září 1996) 
č. 19k zřízení podvýboru zahraničního výboru pro regionální a příhraniční spolupráci (18. září 1996) 
č. 20ke zřízení podvýboru zahraničního výboru pro podporu cestovního ruchu a zahraničního obchodu (18. září 1996) 

12345>>
ISP (login)