Committee on Public Administration and Regional Development
Subcommittee on Public Administration and Information Systems
Session invitations

č. 1 (20. února 2007) 
č. 2 (3. dubna 2007) 
č. 3 (15. května 2007) 
č. 4 (27. února 2008) 
č. 5 (7. dubna 2008) 
č. 6, Seminář "Základní registry ve veřejné správě" (13. ledna 2009) 
č. 7 (19. března 2009) 
č. 8 (24. června 2009) 
č. 9 (1. října 2009) 
č. 10 (14. ledna 2010) ISP (login)