Committee on Economic Affairs
Subcommittee on the Business Environment
Resolutions

č. 3k dopadům legislativy REACH (27. února 2007) 
č. 5k návrhu zákona o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 167/ (22. května 2007) 
č. 6k „Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky“ /sněmovní tisk 246/ (6. listopadu  2007) 
č. 7k „Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR“ (15. května 2008) ISP (login)