Committee on Health Care
Subcommittee on Public Financing of Research, Investments and Grants
Resolutions

č. 1žádost Ministerstvu zdravotnictví o předložení písemných informací týkajících se návrhu státního rozpočtu na rok 2008, kapitola 335 (MZ). (18. října 2007) ISP (login)