Committee on Agriculture
Resolutions

č. 2k volbě ověřovatele výboru (13. září 2006) 
č. 8k volbě místopředsedy výboru (13. září 2006) 
č. 18k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 (sněmovní tisk 52) - Kapitola č. 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (1. listopadu 2006) 
č. 21k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2007 /vládní návrh/ (sn. tisk 88) (15. listopadu 2006) 
č. 22k zvolení členů podvýboru zemědělského výboru PS pro potravinářství a veterinární činnost (15. listopadu 2006) 
č. 24k zvolení členů podvýboru zemědělského výboru PS pro rozvoj venkova (15. listopadu 2006) 
č. 25k zřízení podvýboru ZEV (15. listopadu 2006) 
č. 26k Dotačním programům zemědělství pro rok 2007, poskytovaným podle § 2 a § 2d zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /vládní návrh/ (sněmovní tisk 81) (doprovodné usnesení k č. 20) (6. prosince 2006) 
č. 31k volbě předsedy podvýboru zemědělského výboru pro lesní a vodní hospodářství (10. ledna 2007) 
č. 33k volbě předsedy podvýboru zemědělského výboru pro rozvoj venkova (10. ledna 2007) 
č. 37k volbě místopředsedy podvýboru zemědělského výboru pro rozvoj venkova (21. února 2007) 
č. 38k volbě místopředsedy podvýboru zemědělského výboru pro lesní a vodní hospodářství (21. února 2007) 
č. 39k volbě místopředsedy podvýboru zemědělského výboru pro potravinářskou a veterinární činnost (21. února 2007) 
č. 41k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 149/ (4. dubna 2007) 
č. 47k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 184) (16. května 2007) 
č. 55k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2006 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2006 (sněmovní tisk 252) (12. září 2007) 
č. 59k volbě člena podvýboru zemědělského výboru (3. října 2007) 
č. 60k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - Kapitola č. 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (7. listopadu 2007) 
č. 61k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - Kapitola č. 329 - Ministerstvo zemědělství (7. listopadu 2007) 
č. 62k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 286/ (7. listopadu 2007) 

12345
ISP (login)