Committee on Foreign Affairs
Resolutions

č. 3k volbě předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 4k volbě místopředsedů zahraničního výboru (13. září 2006) 
č. 5k vystoupení ministra vnitra a ministra informatiky Ivana Langera k rozhodnutí vlády ČR o odvolání Karla Randáka z funkce ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (26. září 2006) 
č. 6k návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 - kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí (26. září 2006) 
č. 17Aktuální zahraničněpolitická informace – uzavření zastupitelského úřadu České republiky v Kinshase (2. listopadu 2006) 
č. 18k vládnímu návrhu působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007 /sněmovní tisk 71/ (3. listopadu 2006) 
č. 23k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 22/ (15. listopadu 2006) 
č. 24k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo, 25. února 1991) /sněmovní tisk 23/ (15. listopadu 2006) 
č. 27ke zřízení podvýborů zahraničního výboru pro styky s krajany, pro prezentaci České republiky v zahraničí a pro vnější ekonomické vztahy (15. listopadu 2006) 
č. 32k záštitě nad seminářem o zahraniční rozvojové spolupráci (17. ledna 2007) 
č. 44k informaci o žádosti Spojených států amerických o zahájení jednání týkajících se rozšíření systému protiraketové obrany do střední Evropy a umístění radarové stanice na území České republiky (31. ledna 2007) 
č. 48k odpovědi ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga týkající se usnesení zahraničního výboru č. 42 (22. února 2007) 
č. 55k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mnohostranná dohoda mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím a jeho členskými státy, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru /sněmovní tisk 97/ (4. dubna 2007) 
č. 56k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) /sněmovní tisk 150/ (4. dubna 2007) 
č. 57k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsaná ve Varšavě dne 21. června 2006 /sněmovní tisk 110/ (4. dubna 2007) 
č. 59k návrhu na vyslání členů zahraničního výboru do USA (Stát Havaj) a na Marshallovy ostrovy (4. dubna 2007) 
č. 60k žádosti o informaci o výběrových řízeních na obsazení místa ředitelů Českých center (5. dubna 2007) 
č. 62Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie (příprava jednání delegace zahraničního výboru v Kanadě ve dnech 28. 5. – 1. 6. 2007) (16. května 2007) 
č. 63k návrhu podvýborů zahraničního výboru pro prezentaci České republiky a pro vnější ekonomické vztahy vzešlý z jednání dne 22. března 2007 k bodu „Prezentace činnosti Agentury CzechInvest” (16. května 2007) 
č. 65k žádosti o informaci týkajcící se Dohody PNR (16. května 2007) 

12345>>
ISP (login)