Committee on Science, Education, Culture, Youth and Sport
Resolutions

č. 216k přípravě reformy maturitní zkoušky (13. ledna 2010) 
č. 217k poslaneckému návrhu zákona o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (tisk 749) (14. ledna 2010) 
č. 218k poslaneckému návrhu zákona o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (tisk 749) (2. února 2010) 
č. 219k cestě zástupců výboru do Uzbekistánu a Tádžikistánu (11. února 2010) 
č. 220k informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o stavu příprav společné části maturity (24. února 2010) 
č. 221k senátnímu návrhu zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) (tisk 476) (24. února 2010) 
č. 222k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 1025) (24. února 2010) 
č. 223k návrhu poslanců Petra Bratského, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka, Ondřeje Lišky, Zbyňka Novotného, Jiřího Carbola, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala a Ladislavy Zelenkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 1038) (16. března 2010) 
č. 224k návrhu na udělení znaků a vlajek (13. dubna 2010) 

<<56789
ISP (login)