Committee on Science, Education, Culture, Youth and Sport
Resolutions

č. 115k návrhu na udělení znaků a vlajek (21. května 2008) 
č. 116ve věci Závěrečného účtu - kapitola 361 Akademie věd (21. května 2008) 
č. 117ve věci Závěrečného účtu - kapitola 321 Grantová agentura ČR (21. května 2008) 
č. 118ve věci Závěrečného účtu - kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (21. května 2008) 
č. 119ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2007 (tisk 438) (21. května 2008) 
č. 120ve věci Závěrečného účtu - kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (21. května 2008) 
č. 121k Výroční zprávě Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu v roce 2007 (tisk 470) (21. května 2008) 
č. 122k Výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2007 (tisk 473) (21. května 2008) 
č. 123Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (tisk 441) (22. května 2008) 
č. 124k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví (tisk 366) (22. května 2008) 
č. 125ve věci Závěrečného účtu - kapitola 334 Ministerstvo kultury (22. května 2008) 
č. 126ve věci Závěrečného účtu Státního fondu kultury (22. května 2008) 
č. 127ve věci Závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (22. května 2008) 
č. 128k Problematice učňovského školství (21. května 2008) 
č. 129k projektu Národního rychlobruslařského stadionu (22. května 2008) 
č. 130k Antarkticko - Arktickému projektu (22. května 2008) 
č. 131k návrhu poslanců Ivana Ohlídala, Waltera Bartoše, Olgy Zubové, Petra Wolfa, Miloslava Souška, Marcely Mertinové, Jana Látky a Jaromíra Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (tisk 456) (26. června 2008) 
č. 132ke svolání výboru (26. června 2008) 
č. 133k výjezdnímu zasedání (19. srpna 2008) 
č. 134k Výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu v roce 2007 (tisk 582) (1. října 2008) 

<<12345678>>
ISP (login)