Committee on Science, Education, Culture, Youth and Sport
Resolutions

č. 48k podvýboru pro vědu a vysoké školy (28. února 2007) 
č. 52k cestě zástupců výboru do Španělska (11. dubna 2007) 
č. 55Návrh poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Marcely Mertinové, Milana Bičíka, Soni Markové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 136) (11. dubna 2007) 
č. 59k návrhu na udělení znaků a vlajek (23. května 2007) 
č. 60ve věci Závěrečného účtu - kapitola 361 Akademie věd (23. května 2007) 
č. 67ve věci Závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (23. května 2007) 
č. 70Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů (tisk 82) (24. května 2007) 
č. 72k informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o připravenosti čerpání financí z evropských fondů (24. května 2007) 
č. 82k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2006 (tisk 284) (3. října 2007) 
č. 84k zahraničním aktivitám výboru pro rok 2008 (14. listopadu 2007) 
č. 85k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 - kapitola č. 361 Akademie věd (14. listopadu 2007) 
č. 86k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 – kapitola 321 Grantová agentura (14. listopadu 2007) 
č. 87ke Zprávě o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2006 - 2007 (tisk 304) (14. listopadu 2007) 
č. 88ke stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury ČR (14. listopadu 2007) 
č. 89k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 - kapitola č. 372 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (14. listopadu 2007) 
č. 90k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 - kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (14. listopadu 2007) 
č. 91k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 - kapitola č. 334 Ministerstvo kultury (14. listopadu 2007) 
č. 92k návrhu rozpočtu Státního fondu kultury České republiky na rok 2008 (14. listopadu 2007) 
č. 93k návrhu rozpočtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na rok 2008 (14. listopadu 2007) 
č. 94k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 – kapitola 321 Grantová agentura (14. listopadu 2007) 

<<123456>>
ISP (login)