Committee on Health Care
Session invitations

č. 1 (13. září 2006) 
č. 2 (26. září 2006) 
č. 3 (5. října 2006) 
č. 4 (16. listopadu 2006) 
č. 5 (16. listopadu 2006) 
č. 6 (22. listopadu 2006) 
č. 7 (18. ledna 2007) 
č. 8 (21. února 2007) 
č. 9 (23. května 2007) 
č. 10 (26. června 2007) 
č. 11 (11. a 12. září 2007) 
č. 12 (3. října 2007) 
č. 13 (7. listopadu 2007) 
č. 14 (30. listopadu 2007) 
č. 15 (16. ledna 2008) 
č. 16 (27. února 2008) 
č. 17 (9. dubna 2008) 
č. 18 (22. května 2008) 
č. 18 (6. června 2008) 
č. 19 (19. června 2008) 

12
ISP (login)