Committee on Health Care
Resolutions

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (13. září 2006) 
č. 2k volbě volební komise (13. září 2006) 
č. 3k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 4k návrhu zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2006 spolu s vyjádřením vlády (sněmovní tisk 34) (26. září 2006) 
č. 5k návrhu zahraničních aktivit výboru pro zdravotnictví na 1. pololetí roku 2007 (26. září 2006) 
č. 6o zřízení podvýboru výboru pro zdravotnictví pro ekonomiku ve zdravotnictví (26. září 2006) 
č. 7o zřízení podvýboru výboru pro zdravotnictví pro oblasti financované ze státního rozpočtu - výzkum, investice, dotace (26. září 2006) 
č. 8o zřízení podvýboru výboru pro zdravotnictví pro problematiku civilizačních onemocnění a závislostí (26. září 2006) 
č. 9k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2005, kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví (5. října 2006) 
č. 10ke změně názvu podvýboru výboru pro zdravotnictví (5. října 2006) 
č. 11k volbě předsedy a místopředsedy podvýboru výboru pro zdravotnictví pro ekonomiku ve zdravotnictví - zdravotní pojišťovny, úhrady péče, lékovou politiku a lázeňství (5. října 2006) 
č. 12k volbě členů, předsedy a místopředsedů podvýboru výboru pro zdravotnictví pro oblasti financované ze státního rozpočtu - výzkum, investice, dotace (5. října 2006) 
č. 13k volbě členů, předsedy a místopředsedů podvýboru výboru pro zdravotnictví pro problematiku civilizačních onemocnění a závislostí (5. října 2006) 
č. 14k návrhu termínu a pořadu 4. schůze výboru (5. října 2006) 
č. 15k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví (16. listopadu 2006) 
č. 16k dovolbě členů podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví - zdravotní pojišťovny, úhrady péče, lékovou politiku a lázeňství (16. listopadu 2006) 
č. 17k dovolbě členů podvýboru pro oblasti financované ze státního rozpočtu - výzkum, investice, dotace (16. listopadu 2006) 
č. 18k dovolbě členů podvýboru pro problematiku civilizačních onemocnění a závislostí dotace (16. listopadu 2006) 
č. 19souhlasí se zařazením projednávání některých problémů týkajících se zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, na příští řádnou schůzi výboru pro zdravotnictví (16. listopadu 2006) 
č. 20k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví (22. listopadu 2006) 

12345>>
ISP (login)