Committee on Health Care
Resolutions

č. 3k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 5k návrhu zahraničních aktivit výboru pro zdravotnictví na 1. pololetí roku 2007 (26. září 2006) 
č. 7o zřízení podvýboru výboru pro zdravotnictví pro oblasti financované ze státního rozpočtu - výzkum, investice, dotace (26. září 2006) 
č. 10ke změně názvu podvýboru výboru pro zdravotnictví (5. října 2006) 
č. 15k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví (16. listopadu 2006) 
č. 16k dovolbě členů podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví - zdravotní pojišťovny, úhrady péče, lékovou politiku a lázeňství (16. listopadu 2006) 
č. 17k dovolbě členů podvýboru pro oblasti financované ze státního rozpočtu - výzkum, investice, dotace (16. listopadu 2006) 
č. 22k Výročním zprávám a závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2005 (sněmovní tisk č. 93) (18. ledna 2007) 
č. 27k programu příští schůze výboru pro zdravotnictví (21. února 2007) 
č. 28k návrhu poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - úvodní představení návrhu zákona a stanovení dalšího postupu projednávání (23. května 2007) 
č. 30k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 190) (23. května 2007) 
č. 33k vládnímu návrhu na vydání zákona, o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) /sněmovní tisk č. 223/ (26. června 2007) 
č. 34k návrhu poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ (12. září 2007) 
č. 36k vládnímu návrhu na vydání zákona, o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) /sněmovní tisk č. 223/ (3. října 2007) 
č. 37k vyslání delegace výboru pro zdravotnictví na zahraniční cestu do Francie (3. října 2007) 
č. 38k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví (7. listopadu 2007) 
č. 39k návrhu zahraničních aktivit výboru pro zdravotnictví na rok 2008 (7. listopadu 2007) 
č. 40k návrhu termínu a pořadu 14. schůze výboru (7. listopadu 2007) 
č. 41k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 345) (30. listopadu 2007) 
č. 42k návrhu zahraničních aktivit výboru pro zdravotnictví na rok 2008 (30. listopadu 2007) 

12345
ISP (login)