Committee on Social Policy
Resolutions

č. 4k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 18k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 kapitola 313 – Ministerstvo práce a soc. věcí (9. listopadu 2006) 
č. 21k návrhu poslanců J. Kasala, A. Čurdové, E. Dundáčkové, Z. Bebarové-Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sněm. tisk 46) (29. listopadu 2006) 
č. 25k dovolbě členů podvýboru pro investice v sociální oblasti (11. ledna 2007) 
č. 26k dovolbě členů podvýboru pro zdravotně postižené a sociálně vyloučené skupiny (11. ledna 2007) 
č. 27žádá ministra práce a sociálních věcí, aby členům výboru poskytl do 19.1. 2007 písemnou průběžnou informaci o dotačních řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2007 (11. ledna 2007) 
č. 29k Informaci o aplikaci vyhlášky 620/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (úhrada zdravotní péče poskytovatelům sociálních služeb) (28. února 2007) 
č. 32Sdělení předsedy (28. února 2007) 
č. 33k návrhu termínu a pořadu 9. schůze VSP (28. února 2007) 
č. 35k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění (sněm. tisk 153) (11. dubna 2007) 
č. 37k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 2006 – kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí (17. května 2007) 
č. 39Sdělení předsedy – vyslání delegace výboru pro sociální politiku do Španělska (17. května 2007) 
č. 41Sdělení předsedy (17. května 2007) 
č. 51k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněm. tisk 288) (3. října 2007) 
č. 52k návrhu poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) (sněm. tisk 132) (3. října 2007) 
č. 53k bodu Sdělení předsedy (3. října 2007) 
č. 54k bodu Sdělení předsedy (18. října 2007) 
č. 55k bodu Sdělení předsedy (18. října 2007) 
č. 56k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2008 (sněm. tisk 299) - kapitola 313 – Ministerstvo práce a soc. věcí (15. listopadu 2007) 
č. 57k Informaci o aplikaci vyhlášky č. 620/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (úhrada zdravotní péče poskytovatelům sociálních služeb) – usnesení VSP č. 29 (15. listopadu 2007) 

12345>>
ISP (login)