Committee on Economic Affairs
Resolutions

č. 1k volbě ověřovatelů (13. září 2006) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 12ke Zprávě o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2005 - tisk 5 (27. září 2006) 
č. 15ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2005 - kapitola 328 - Český telekomunikační úřad (27. září 2006) 
č. 16ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2005- kapitola 327 - Ministerstvo dopravy ČR (27. září 2006) 
č. 19ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2005 - kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost (27. září 2006) 
č. 20ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2005 - kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv (27. září 2006) 
č. 21žádá Ministerstvo financí ČR o sdělení informací k financování výstavby D47 (27. září 2006) 
č. 28k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2002 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - tisk 41 (18. října 2006) 
č. 30k volbě předsedů podvýborů (18. října 2006) 
č. 38k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola 328 – Český telekomunikační úřad (9. listopadu 2006) 
č. 40k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv (9. listopadu 2006) 
č. 41Doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení k střednědobému výhledu Státního rozpočtu ČR na léta 2008 a 2009 (9. listopadu 2006) 
č. 45k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů - tisk 92 (7. prosince 2006) 
č. 57k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů – tisk 122 (14. února 2007) 
č. 59k vládnímu návrhu zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů - tisk 119 (14. února 2007) 
č. 69k restrukturalizaci Českých drah, a.s. (28. února 2007) 
č. 70k zahraniční cestě (28. února 2007) 
č. 73žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu o informace o aktualizaci energetické koncepce České republiky a o dopadu jednání premiérů ČR a Rakouska ze dne 27. února 2007 do energetické oblasti České republiky, resp. Evropské unie (28. února 2007) 
č. 75k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – tisk 124 (4. dubna 2007) 

12345>>
ISP (login)