Committee on Economic Affairs
Resolutions

č. 3k volbě předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 11ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2005 - kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (27. září 2006) 
č. 13ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2005 - kapitola 349 - Energetický regulační úřad (27. září 2006) 
č. 17ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2005 - kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (27. září 2006) 
č. 19ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2005 - kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost (27. září 2006) 
č. 20ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2005 - kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv (27. září 2006) 
č. 22k volbě místopředsedy výboru (27. září 2006) 
č. 25k Návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 - tisk 54 (18. října 2006) 
č. 26k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden – červen 2006) (EGAP) - tisk 47 (18. října 2006) 
č. 27k Informaci o podpořeném financování za 1. pololetí 2006 (ČEB) - tisk 49 (18. října 2006) 
č. 28k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2002 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - tisk 41 (18. října 2006) 
č. 31k návrhu poslanců Václava Exnera, Miroslava Opálky a Marty Bayerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů - tisk 20 (25. října 2006) 
č. 36k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola 327 – Ministerstvo dopravy ČR (9. listopadu 2006) 
č. 45k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů - tisk 92 (7. prosince 2006) 
č. 51k podvýborům hospodářského výboru (7. prosince 2006) 
č. 63k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a zákon o obecné bezpečnosti výrobků – tisk 120 (28. února 2007) 
č. 65k senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - tisk 62 (28. února 2007) 
č. 68k dopadům legislativy REACH (28. února 2007) 
č. 71k zahraniční cestě (28. února 2007) 
č. 74k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů – tisk 122 (4. dubna 2007) 

12345>>
ISP (login)