Committee on Economic Affairs
Resolutions

č. 4k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 7k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2002 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - tisk 41 (27. září 2006) 
č. 14ke Zprávě o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005 – tisk 6 (27. září 2006) 
č. 15ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2005 - kapitola 328 - Český telekomunikační úřad (27. září 2006) 
č. 20ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2005 - kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv (27. září 2006) 
č. 21žádá Ministerstvo financí ČR o sdělení informací k financování výstavby D47 (27. září 2006) 
č. 26k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden – červen 2006) (EGAP) - tisk 47 (18. října 2006) 
č. 27k Informaci o podpořeném financování za 1. pololetí 2006 (ČEB) - tisk 49 (18. října 2006) 
č. 28k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2002 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - tisk 41 (18. října 2006) 
č. 34k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola 349 – Energetický regulační úřad (9. listopadu 2006) 
č. 37k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 - tisk 54 (9. listopadu 2006) 
č. 38k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola 328 – Český telekomunikační úřad (9. listopadu 2006) 
č. 39k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví (9. listopadu 2006) 
č. 43podporuje kroky Vlády ČR a Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí ve věci získání sídla centra řízení systému Galileo do České republiky (9. listopadu 2006) 
č. 44k zahraniční cestě (9. listopadu 2006) 
č. 48k informaci o postupu výstavby mýtného systému (7. prosince 2006) 
č. 51k podvýborům hospodářského výboru (7. prosince 2006) 
č. 52Záznam k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů - tisk 92 (30. ledna 2007) 
č. 53k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o o ochraně hospodářské soutěže) ve znění pozdějších předpisů - tisk 118 (30. ledna 2007) 
č. 54k volbě předsedů podvýborů (7. února 2007) 

12345>>
ISP (login)