Budget Committee
Resolutions

č. 125k návrhu rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1997 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za roky 1996 a 1997 (tisk 138) (12. března 1997) 
č. 126k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (tisk 121) (12. března 1997) 
č. 127k návrhu poslanců Vladimíra Špidly a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tisk 63) (12. března 1997) 
č. 128k programu 15. schůze rozpočtového výboru (12. března 1997) 
č. 129o zřízení podvýboru rozpočtového výboru pro kapitálový trh a pro kapitálové výdaje veřejných rozpočtů (13. března 1997) 
č. 130ke kontrolnímu závěru NKÚ č. 95/23 Kontrola hospodaření s majetkem s.o. České dráhy (13. března 1997) 
č. 131ke kontrolnímu závěru NKÚ č. 95/26 Kontrola hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví (13. března 1997) 
č. 132k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. (tisk 36) (13. března 1997) 
č. 133k problematice stížností občanů na stav kapitálového trhu, chování investičních společností a fondů a na dozorovou činnost ministerstva financí (13. března 1997) 
č. 134k programu 16. schůze rozpočtového výboru (3. dubna 1997) 
č. 135k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu podepsaná v Praze dne 11. listopadu 1996 (tisk 136) (17. dubna 1997) 
č. 136k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 148) (17. dubna 1997) 
č. 137k vládnímu návrhu zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce, představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. (tisk 141) (17. dubna 1997) 
č. 138k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tisk 145) (17. dubna 1997) 
č. 139k programu 17. schůze rozpočtového výboru (17. dubna 1997) 
č. 140ke kontrole hospodaření poslaneckých klubů za rok 1996 (17. dubna 1997) 
č. 141ke způsobu projednání vládního návrhu státního závěrečném účtu České republiky za rok 1996 (17. dubna 1997) 
č. 142ke změně a doplnění usnesení č. 113/1997 ke stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců (dále jen "zákon o platu a náležitostech") a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (17. dubna 1997) 
č. 143k návrhu poslaneckého klubu ODS na zvýšení příspěvku na činnost poslaneckých klubů (17. dubna 1997) 
č. 144k pověření podvýboru pro kontrolu kontrolou výročních zpráv politických stran a politických huntí za rok 1996 (17. dubna 1997) 

<<34567891011>>
ISP (login)