Budget Committee
Resolutions

č. 105k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku podepsaná v Praze dne 14. října 1996 (tisk 105) (15. ledna 1997) 
č. 106k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. září 1996 v Buenos Aires (tisk 89) (15. ledna 1997) 
č. 107k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. června 1996 v Dublinu (tisk 97) (15. ledna 1997) 
č. 108k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. října 1996 v Praze (tisk 88) (15. ledna 1997) 
č. 109k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 26. září 1996 v Montevideu (tisk 86) (15. ledna 1997) 
č. 110ke Zprávě vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1996 včetně aktuální informace ministra financí o předběžných výsledcích za rok 1996 (15. ledna 1997) 
č. 111k vládnímu návrhu zákona o oceňování majetku (tisk 48) (15. ledna 1997) 
č. 112ke změně režimu přístupu k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí (15. ledna 1997) 
č. 113k stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců (dále jen "zákon o platu a náležitostech") a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (15. ledna 1997) 
č. 114k programu 11. schůze rozpočtového výboru (16. ledna 1997) 
č. 115k podnětu vůči ministru financí k novelizaci zákonů o rozpočtových pravidlech a o účetnictví (16. ledna 1997) 
č. 116k podnětu vůči ministru práce a sociálních věcí k přípravě novely zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách (16. ledna 1997) 
č. 117k plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu - podnět (16. ledna 1997) 
č. 118k vládnímu návrhu zákona o oceňování majetku (tisk 48) (12. února 1997) 
č. 119ke změně Platového řádu zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (12. února 1997) 
č. 120k programu 13. a 14. schůze rozpočtového výboru (26. února 1997) 
č. 121k výjezdnímu zasedání RV do Francie (26. února 1997) 
č. 122k programu 14. schůze rozpočtového výboru (5. března 1997) 
č. 123k podpoře Ekonomické konference a následného semináře o kapitálovém trhu (5. března 1997) 
č. 124k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědických a darovacích, podepsaná v Praze dne 19. září 1996 (tisk 82) (12. března 1997) 

<<2345678910>>
ISP (login)