Budget Committee
Resolutions

č. 85k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 1997 - okruh Státní dluh (28. listopadu 1996) 
č. 86k programu 9. schůze rozpočtového výboru Na návrh předsedy rozpočtového výboru posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (28. listopadu 1996) 
č. 87k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola 342 Úřad pro státní informační systém Po úvodním slově předsedy Úřadu pro státní informační systém RNDr. I. Němce, zpravodajské zprávě posl. T. Květáka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (3. prosince 1996) 
č. 88k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 (sněmovní tisk 60) Po úvodním slově ministra financí I. Kočárníka, zpravodajské zprávě posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (3. prosince 1996) 
č. 89k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola 398 Všeobecná pokladní správa Po úvodním slově náměstka ministra financí M. Havla, zpravodajské zprávě posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (3. prosince 1996) 
č. 90ke zmocnění předsedy výboru ve vztahu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů podle tisku 69 Po úvodním slově posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (3. prosince 1996) 
č. 91k pověření předsedy výboru k vykonání návštěvy v Národní radě Slovenské republiky Po úvodním slově posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (3. prosince 1996) 
č. 92k delimitacím promítajícím se do návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 Po úvodním slově ministra financí I. Kočárníka, zpravodajské zprávě posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (3. prosince 1996) 
č. 93k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 (sněmovní tisk 60) Po úvodním slově náměstka ministra financí ing. M. Havla, zpravodajské zprávě posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (9. prosince 1996) 
č. 94k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 (sněmovní tisk 60) Po úvodním slově náměstka ministra ing. M. Havla, zpravodajské zprávě posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (9. prosince 1996) 
č. 95k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola 398 Všeobecná pokladní správa Po úvodním slově náměstka ministra financí ing. M. Havla, zpravodajské zprávě posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (9. prosince 1996) 
č. 96k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola 398 Všeobecná pokladní správa Po úvodním slově náměstka ministra financí ing. M. Havla, zpravodajské zprávě posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (9. prosince 1996) 
č. 97k dodatku k Roční účetní závěrce a výroční zprávě Fondu národního majetku za rok 1995 (tisk 5) Po výkladu posl. T. Páva a po rozpravě rozpočtový výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu (9. prosince 1996) 
č. 98k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Návrh České republiky na účast v mnohonárodních silách pod vedením NATO a Organizace spojených národů k dohledu nad dodržováním mírové dohody a stabilizaci situace na území Bosny a Hercegoviny /Stabilization Force - SFOR/ (tisk 106) Po výkladu předsedy výboru posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (19. prosince 1996) 
č. 99k návrhu na změnu Platového řádu zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny na návrh vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny ing. P. Kynštetra,CSc., po zpravodajské zprávě posl. J. Wagnera a po rozpravě (19. prosince 1996) 
č. 100k programu 9. schůze rozpočtového výboru Na návrh předsedy rozpočtového výboru posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (19. prosince 1996) 
č. 101k programu 10. schůze rozpočtového výboru Na návrh předsedy rozpočtového výboru posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (19. prosince 1996) 
č. 102k žádosti předsedy výboru o vyslovení důvěry Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny na návrh předsedy výboru posl. J. Wagnera po rozpravě tajným hlasováním: (19. prosince 1996) 
č. 103k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů, podepsaná v Praze dne 13. února 1996 (tisk 80) (15. ledna 1997) 
č. 104k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná ve Washingtonu dne 30. září 1996 (tisk 92) (15. ledna 1997) 

<<123456789>>
ISP (login)