Budget Committee
Resolutions

č. 65k vládnímu návrhu, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (tisk 47) Po výkladu nám. ministra financí J. Klaka, zpravodajské zprávě J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (21. listopadu 1996) 
č. 66k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. (tisk 36) Po shrnutí dosavadních výsledků projednávání zpravodajem posl. J. Třebickým a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (21. listopadu 1996) 
č. 67k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná ve Varšavě dne 15. května 1996 (tisk 39) Po výkladu náměstka ministra financí ing. J. Klaka, zpravodajské zprávě posl. J. Třebického a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (21. listopadu 1996) 
č. 68k jednání se státními orgány o dislokacích Na základě informace předsedy výboru posl. J. Wagnera, předchozí rozpravě ke kapitole SR na rok 1997 381 - NKÚ a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (21. listopadu 1996) 
č. 69k programu 8. schůze rozpočtového výboru Na návrh předsedy rozpočtového výboru posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (21. listopadu 1996) 
č. 70ke zhodnocení usnesení RV k problematice podrobností provádění zákona o platu a dalších náležitostech ústavních činitelů Na základě informace předsedy podvýboru rozpočtového výboru pro kontrolu posl. T. Páva o činnosti podvýboru a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (21. listopadu 1996) 
č. 71k problematice rozdělení majetku bývalé federace Na základě informace předsedy podvýboru rozpočtového výboru pro kontrolu posl. T. Páva o činnosti podvýboru a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (21. listopadu 1996) 
č. 72k zlepšení účinnosti kontrolního systému Na základě informace předsedy podvýboru rozpočtového výboru pro kontrolu posl. T. Páva o činnosti podvýboru a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (21. listopadu 1996) 
č. 73k ustavení pracovní skupiny rozpočtového výboru pro kapitálový trh Po úvodním slově předsedy výboru posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (21. listopadu 1996) 
č. 74k nominaci poslance rozpočtového výboru do meziresortní komise Programu obnovy venkova Po úvodním slově předsedy výboru posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (21. listopadu 1996) 
č. 75k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů (tisk 69) Po úvodním slově náměstka ministra vnitra ing. V. Zemana, zpravodajské zprávě posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (27. listopadu 1996) 
č. 76k návrhu poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. (tisk 16) (27. listopadu 1996) 
č. 77k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 61) Po výkladu náměstka ministra Ministerstva financí J. Klaka, zpravodajské zprávě posl. R. Koláře a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (3. prosince 1996) 
č. 78k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola 342 Úřad pro státní informační systém Po úvodním slově předsedy Úřadu pro státní informační systém RNDr. I. Němce, zpravodajské zprávě posl. T. Květáka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (27. listopadu 1996) 
č. 79k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 1997 a návrh Poslanecké sněmovny státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola 302 Poslanecká sněmovna Po úvodním slově vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ing. P. Kynštetra,CSc., zpravodajské zprávě posl. P. Šafaříka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (27. listopadu 1996) 
č. 80k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 1997 a návrh Poslanecké sněmovny státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola 303 Senát Po úvodním slově představitele Kanceláře Senátu Mgr. J. Kněžínka, zpravodajské zprávě posl. S. Pěničky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (27. listopadu 1996) 
č. 81k vládnímu návrhu zákona o oceňování majetku (tisk 48) Po úvodním slově náměstka ministra financí V. Rudlovčáka, zpravodajské zprávě posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (28. listopadu 1996) 
č. 82k usnesení rozpočtového výboru (zprávě) č. 42 ze dne 16. října 1996 přijatého k vládnímu návrhu zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (tisku 56) Po úvodním slově posl. T. Páva a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (28. listopadu 1996) 
č. 83k vládnímu návrhu zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (tisk 56) Po výkladu náměstka ministra průmyslu a obchodu ing. Tvrzníka, zpravodajské zprávě posl. T. Páva a po opakované rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (28. listopadu 1996) 
č. 84k vládnímu návrhu zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) (tisk 38) Po výkladu úvodním slově náměstka ministra spravedlnosti JUDr. P. Zářeckého, zpravodajské zprávě posl. B. Sobotky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (28. listopadu 1996) 

<<12345678>>
ISP (login)