Budget Committee
Resolutions

č. 45k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. (tisk 36) Po výkladu náměstka ministra financí ing. J. Klaka, zpravodajské zprávě posl. J. Třebického a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (17. října 1996) 
č. 46k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. (tisk 36) Po výkladu náměstka ministra financí ing. J. Klaka, zpravodajské zprávě posl. J. Třebického a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (17. října 1996) 
č. 47k Informaci České exportní banky o zvýhodněném financování za I. pololetí 1996 Po výkladu generálního ředitele ČEB ing. T. Révésze, zpravodajské zprávě posl. J. Třebického po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (17. října 1996) 
č. 48k Informaci Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období I. - VIII./1996 Po výkladu náměstka generálního ředitele EGAP ing. A. Böhma,CSc., zpravodajské zprávě posl. J. Třebického po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (17. října 1996) 
č. 49k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 61) Po výkladu náměstka ministra financí ing. J. Klaka, zpravodajské zprávě posl. R. Koláře a po obecné rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (17. října 1996) 
č. 50k návrhu na změnu Platového řádu zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny na návrh vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny ing. P. Kynštetra,CSc., po zpravodajské zprávě posl. J. Wagnera a po rozpravě podle § 118 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, (17. října 1996) 
č. 51k programu 7. schůze rozpočtového výboru Na návrh předsedy rozpočtového výboru posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (23. října 1996) 
č. 52k uspořádání Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplinách v roce 2003 Rozpočtový výbor za přítomnosti náměstkyně PhDr. Libuše Benešové z Ministerstva financí vyslechl zprávy členů přípravného výboru pro uspořádání Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplinách v roce 2003. (23. října 1996) 
č. 53k vládnímu návrhu zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (tisk 56) Na návrh předsedy rozpočtového výboru posl. J. Wagnera byla otevřena rozprava k vládnímu návrhu zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (tisk 56). Po jejím otevření rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (23. října 1996) 
č. 54k účasti na mezinárodní konferenci "Regionální ekonomická spolupráce Evropské unie se zeměmi východní a střední Evropy" Na návrh předsedy rozpočtového výboru posl. J. Wagnera rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (1. listopadu 1996) 
č. 55k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola 312 Ministerstvo financí Po úvodním slově nám. financí Jana Klaka, zpravodajské zprávě posl. V. Tlustého a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (20. listopadu 1996) 
č. 56k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky Po úvodním slově vedoucího Kanceláře prezidenta republiky I. Medka, zpravodajské zprávě posl. S. Pěničky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (20. listopadu 1996) 
č. 57k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola 345 Český statistický úřad Po úvodním slově předsedy Českého statistického úřadu ing. E. Outraty, zpravodajské zprávě posl. T. Páva a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (20. listopadu 1996) 
č. 58k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Po úvodním slově prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu JUDr. L. Voleníka, zpravodajské zprávě posl. A. Macháčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (20. listopadu 1996) 
č. 59k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 1997 a návrh Poslanecké sněmovny státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola 302 Poslanecká sněmovna Po úvodním slově vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ing. P. Kynštetra,CSc., zpravodajské zprávě posl. P. Šafaříka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (21. listopadu 1996) 
č. 60k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 1997 a návrh Poslanecké sněmovny státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola 303 Senát Po úvodním slově vedoucího Kanceláře Senátu Parlamentu Mgr. J. Kněžínka, zpravodajské zprávě posl. S. Pěničky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (21. listopadu 1996) 
č. 61k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Crans Montaně dne 21. června 1996 (tisk 70) Po výkladu náměstka ministra financí ing. J. Klaka, zpravodajské zprávě posl. T. Květáka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (21. listopadu 1996) 
č. 62k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Kuala Lumpur dne 8. března 1996 (tisk 40) Po výkladu náměstka ministra financí ing. J. Klaka, zpravodajské zprávě posl. T. Květáka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (21. listopadu 1996) 
č. 63k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 9. září 1996 v Kuala Lumpur (tisk 71) Po výkladu náměstka ministra financí ing. J. Klaka, zpravodajské zprávě posl. T. Květáka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (21. listopadu 1996) 
č. 64ke Zprávě vlády o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 1996 (tisk 81) Po výkladu náměstka ministra financí ing. J. Klaka, zpravodajské zprávě posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (21. listopadu 1996) 

<<1234567>>
ISP (login)