Budget Committee
Resolutions

č. 21k podnětu ke kontrolní akci NKÚ (18. září 1996) 
č. 22k projednání závěrů NKÚ (18. září 1996) 
č. 23k dovolbě člena podvýboru rozpočtového výboru pro kontrolu (18. září 1996) 
č. 24ke Zprávě vlády o plnění státního rozpočtu ČR za 1. čtvrtletí 1996 (18. září 1996) 
č. 25k informaci guvernéra České národní banky (18. září 1996) 
č. 26k zahraniční služební cestě (20. září 1996) 
č. 27k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 1995, kapitola 345 - Český statistický úřad (26. září 1996) 
č. 28k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 1995, kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad (26. září 1996) 
č. 29k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 1995, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky Po výkladu zástupce Kanceláře prezidenta republiky I. Medka, zpravodajské zprávě posl. S. Pěnička a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu I. doporučuje Poslanecké sněmovně schválit státní závěrečný účet kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky za rok 1995 v příjmech 2.690 tis. Kč a ve výdajích 292.159 tis. Kč; II. zmocňuje předsedu a zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámili schůzku zpravodajů ke státnímu závěrečnému účtu České republiky za rok 1995. (26. září 1996) 
č. 30k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 1995, kapitola 302 - Parlament (26. září 1996) 
č. 31k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 1995, kapitola 312 - Ministerstvo financí Po výkladu náměstka ministra financí ing. J. Klaka, zpravodajské zprávě posl. V. Tlustého a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (26. září 1996) 
č. 32k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 1995, kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa Po výkladu náměstka ministra financí ing. M. Havla, zpravodajské zprávě posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu (26. září 1996) 
č. 33k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 1995 Po výkladu ministra financí ing. I. Kočárníka,CSc., zpravodajské zprávě posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu (26. září 1996) 
č. 34k Roční účetní závěrce a výroční zprávě Fondu národního majetku za rok 1995 (tisk 5) Po výkladu náměstkyně ministra financí ing. L. Benešové, zpravodajské zprávě posl. T. Páva a po rozpravě rozpočtový výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu (26. září 1996) 
č. 35k programu 5. schůze rozpočtového výboru Na návrh předsedy rozpočtového výboru posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (26. září 1996) 
č. 39k návrhu kapitoly státního rozpočtu na rok 1997 - Poslanecká sněmovna Parlamentu, část investiční Po výkladu předsedy výboru J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (16. října 1996) 
č. 40k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, který byl podepsán v Praze dne 26.6.1996 (tisk 30) Po výkladu náměstka ministra financí ing. J. Klaka, zpravodajské zprávě posl. T. Květáka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (16. října 1996) 
č. 41ke Zprávě České národní banky o měnovém vývoji v České republice za 1. pololetí 1996 Po úvodním výkladu představitele ČNB ing. Pospíšila, zpravodajské zprávě posl. V. Tlustého a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (16. října 1996) 
č. 43k programu 6. schůze rozpočtového výboru Na návrh předsedy rozpočtového výboru posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (16. října 1996) 
č. 44k návrhu rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 1997 - kapitola 303 Senát Po úvodním slově představitele Kanceláře Senátu Mgr. J. Kněžínka, zpravodajské zprávě posl. S. Pěničky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu (16. října 1996) 

<<123456>>
ISP (login)