Budget Committee
Resolutions

č. 307Zpráva ke kvantifikované představě vlády o zvýšení regulovaných cen a doprovodných sociálních opatřeních (23. dubna 1998) 
č. 308k daňovým případům Khyn a Kousal (22. dubna 1998) 
č. 309k programu 36. schůze rozpočtového výboru (22. dubna 1998) 
č. 310k harmonogramu transformačních kroků privatizace (23. dubna 1998) 
č. 311ke Zprávě o měnovém vývoji v České republice za rok 1997 (tisk 436) (23. dubna 1998) 
č. 312k roční zprávě o výsledku hospodaření České národní banky (23. dubna 1998) 
č. 313k dislokaci rozpočtového výboru (23. dubna 1998) 
č. 314k návrhu poslance Roberta Koláře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (tisk 373) (29. dubna 1998) 
č. 315k výročním finančním zprávám politických stran a hnutí za rok 1997 (29. dubna 1998) 
č. 316k závazkům státu a veřejného sektoru (29. dubna 1998) 
č. 317k návrhu na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu (13. května 1998) 
č. 318k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů (tisk 260) (13. května 1998) 

<<1213141516
ISP (login)