Organisational Committee
Resolutions

č. 81k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (11. prosince 1996) 
č. 82k návrhu termínu a pořadu 14. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (11. prosince 1996) 
č. 83k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (19. prosince 1996) 
č. 84k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (19. prosince 1996) 
č. 85k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (19. prosince 1996) 
č. 86k návrhu na zřízení podvýboru organizačního výboru k přezkoumání oprávněnosti užívání akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny (19. prosince 1996) 
č. 87k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (16. ledna 1997) 
č. 88k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (16. ledna 1997) 
č. 89k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (16. ledna 1997) 
č. 90k návrhu termínu a pořadu 16. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (16. ledna 1997) 
č. 91k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (23. ledna 1997) 
č. 92k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (23. ledna 1997) 
č. 93kterým navrhuje předsedovi Poslanecké sněmovny termín a pořad 8. schůze Poslanecké sněmovny (23. ledna 1997) 
č. 94k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (23. ledna 1997) 
č. 95k informaci podvýboru organizačního výboru o prozkoumání oprávněnosti užívání akademických titulů poslanci Poslanecké sněmovny (23. ledna 1997) 
č. 96k informaci předsedy Poslanecké sněmovny o návštěvě delegace Poslanecké sněmovny na Slovensku (23. ledna 1997) 
č. 97k informaci místopředsedy Poslanecké sněmovny Jiřího Vlacha (23. ledna 1997) 
č. 98k návrhu termínu a pořadu 17. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (23. ledna 1997) 
č. 99ke stanovisku organizačního výboru k dopisu ministra vnitra České republiky (23. ledna 1997) 
č. 100k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (5. února 1997) 

<<123456789>>
ISP (login)