Organisational Committee
Resolutions

č. 61k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (30. října 1996) 
č. 62k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (30. října 1996) 
č. 63k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (30. října 1996) 
č. 64k návrhu časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 1. pololetí 1997 (30. října 1996) 
č. 65k návrhu termínu a pořadu 11. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (30. října 1996) 
č. 66k návrhu na doplnění usnesení o schválení účasti některých osob na schůzích organizačního výboru Poslanecké sněmovny (21. listopadu 1996) 
č. 67k informaci vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny o požáru v budově Sněmovní 1 (21. listopadu 1996) 
č. 68k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (21. listopadu 1996) 
č. 69k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (21. listopadu 1996) 
č. 70k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (21. listopadu 1996) 
č. 71k vyhodnocení postupu podle usnesení rozpočtového výboru č. 539 ze dne 2. listopadu 1995 ve znění usnesení rozpočtového výboru č. 554 ze dne 13. prosince 1995 (21. listopadu 1996) 
č. 72k návrhu termínu a pořadu 12. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (21. listopadu 1996) 
č. 73k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (28. listopadu 1996) 
č. 74k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (28. listopadu 1996) 
č. 75kterým se navrhuje předsedovi Poslanecké sněmovny pořad 7. schůze Poslanecké sněmovny (28. listopadu 1996) 
č. 76k plánu vyslání oficiálních návštěv delegací vedených předsedou Poslanecké sněmovny do zahraničí a přijetí zahraničních návštěv v Poslanecké sněmovně předsedou Poslanecké sněmovny (28. listopadu 1996) 
č. 77k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (28. listopadu 1996) 
č. 78k vyslovení námitky podjatosti poslance Miroslava Sládka vůči mandátovému a imunitnímu výboru (28. listopadu 1996) 
č. 79k návrhu termínu a pořadu 13. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (28. listopadu 1996) 
č. 80k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (11. prosince 1996) 

<<12345678>>
ISP (login)