Organisational Committee
Resolutions

č. 41k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (2. října 1996) 
č. 42k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (2. října 1996) 
č. 43k návrhu na zřízení podvýboru organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (2. října 1996) 
č. 44k návrhu změny organizačního řádu Kanceláře Poslanecké sněmovny (2. října 1996) 
č. 45k návrhu termínu a pořadu 8. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (2. října 1996) 
č. 46k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (17. října 1996) 
č. 47k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (17. října 1996) 
č. 48kterým navrhuje předsedovi Poslanecké sněmovny pořad 6. schůze Poslanecké sněmovny (17. října 1996) 
č. 49k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (17 října 1996) 
č. 50k návrhu na zřízení podvýboru organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (17. října 1996) 
č. 51k návrhu časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 1. pololetí 1997 (17. října 1996) 
č. 52k návrhu termínu a pořadu 9. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (17. října 1996) 
č. 53k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (24. října 1996) 
č. 54k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (24. října 1996) 
č. 55k Plánu vyslání oficiálních delegací vedených předsedou Poslanecké sněmovny do zahraničí (24. října 1996) 
č. 56k návrhu rozpočtu Senátu na rok 1997 (24. října 1996) 
č. 57k návrhu na rozšíření pořadu 6. schůze Poslanecké sněmovny (24. října 1996) 
č. 58k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (24. října 1996) 
č. 59k návrhu časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 1. pololetí 1997 (24. října 1996) 
č. 60k návrhu termínu a pořadu 10. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (24. října 1996) 

<<1234567>>
ISP (login)