Organisational Committee
Resolutions

č. 21k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (24. července 1996) 
č. 22k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (24. července 1996) 
č. 23ke způsobu projednání státního závěrečného účtu České republiky za rok 1995 (24. července 1996) 
č. 24k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (24. července 1996) 
č. 25k návrhu týdenního programu Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslaneckých klubů ve 2. a 3. týdnu schváleného časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny (24. července 1996) 
č. 26k návrhu termínu a pořadu 5. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (24. července 1996) 
č. 27k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (12. září 1996) 
č. 28k informaci předsedy rozpočtového výboru o předložení návrhu rozpočtového výboru na přijetí usnesení Poslanecké sněmovny k přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (12. září 1996) 
č. 29k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (12. září 1996) 
č. 30k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (12. září 1996) 
č. 31k návrhu termínu a pořadu 6. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (12. září 1996) 
č. 32k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (19. září 1996) 
č. 33k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (19. září 1996) 
č. 34k návrhu rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 1997 (19. září 1996) 
č. 35kterým navrhuje předsedovi Poslanecké sněmovny termín a pořad 5. schůze Poslanecké sněmovny (19. září 1996) 
č. 36kterým navrhuje předsedovi Poslanecké sněmovny termín listopadové schůze Poslanecké sněmovny (19. září 1996) 
č. 37k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (19. září 1996) 
č. 38k návrhu termínu a pořadu 7. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (19. září 1996) 
č. 39k návrhu na předávání materiálů pro organizační výbor Poslanecké sněmovny (19. září 1996) 
č. 40k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (2. října 1996) 

<<123456>>
ISP (login)