Committee for Petitions
Subcommittee on National Minorities
Resolutions

č. 1Volba místopředsedů (17. října 2002) 
č. 2Volba ověřovatelů (17. října 2002) 
č. 3Volba ověřovatelů (17. října 2002) 
č. 4Projednání Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2003 (25. listopadu 2004) 
č. 5Volba místopředsedy (25. listopadu 2004) ISP (login)