Agricultural Committee
Resolutions

č. 4k volbě ověřovatele výboru (17. července 2002) 
č. 6k volbě předsedy výboru (17. července 2002) 
č. 7k volbě místopředsedy výboru (17. července 2002) 
č. 11ke zřízení podvýboru (17. července 2002) 
č. 12ke zřízení podvýboru (17. července 2002) 
č. 17k volbě předsedy podvýboru (17. července 2002) 
č. 21k návrhu na změnu rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2002 (sn. tisk 42) (11. září 2002) 
č. 22ke kapitole čís. 329 - Ministerstvo zemědělství ČR včetně Státního fondu pro zúrodnění půdy návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2001 (sn. tisk 11) (18. září 2002) 
č. 23k části kapitoly Státní zemědělský intervenční fond návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2001 (sn. tisk 11) (18. září 2002) 
č. 26k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2001 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu ČR za rok 2001 (sn. tisk 4) (18. září 2002) 
č. 28k Návrhu částečné kompenzace ztrát způsobených katastrofálními povodněmi v srpnu 2002 (doprovodné usnesení k číslu 27) (18. září 2002) 
č. 29k volbě členů podvýboru zemědělského výboru PS pro rozvoj venkova. (18. září 2002) 
č. 32k volbě členů podvýboru zemědělského výboru PS pro potravinářství a veterinární činnost. (18. září 2002) 
č. 44ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 (sn. tisk 93) - kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství ČR včetně Státního fondu pro zúrodnění půdy. (20. listopadu 2002) 
č. 45k části kapitoly vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 (sn. tisk 93) - Státní zemědělský intervenční fond. (20. listopadu 2002) 
č. 51k vládnímu návrhu zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) /sněmovní tisk 130/ (23. dubna 2003) 
č. 52k Návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 142/ (29. ledna 2003) 
č. 55k Vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství, podepsaná dne 30. října 2002 /sněmovní tisk 136/ (29. ledna 2003) 
č. 64k volbě místopředsedy podvýboru zemědělského výboru PS pro rozvoj venkova (5. února 2003) 
č. 65k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon čís. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 54) (4. března 2003) 

123
ISP (login)