Agricultural Committee
Resolutions

č. 114záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 555) (16. června 2004) 
č. 118k volbě členů podvýboru zemědělského výboru PS pro lesní a vodní hospodářství (15. dubna 2004) 
č. 119k vyslání delegace zemědělského výboru PS do Belgie a Nizozemska ve dnech 25. – 30. dubna 2004 (21. dubna 2004) 
č. 122k vyslání delegace zemědělského výboru PS do Lotyšska ve dnech 13. - 16. září 2004 resp. 12. – 15. září 2004 (22. června 2004) 
č. 123k záměru vyslat delegaci zemědělského výboru PS na Slovensko v říjnu 2004 (22. června 2004) 
č. 125k výroční zprávě Pozemkového fondu České republiky za rok 2003 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2003 (sněmovní tisk 723) (9. září 2004) 
č. 129ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 (sn. tisk 774) čís. 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální (21. října 2004) 
č. 131k záměrům zahraničních aktivit výboru (vyslání i přijetí delegací) na rok 2005 (21. října 2004) 
č. 133k Dotačním programům zemědělství pro rok 2005, poskytované podle § 2 zákona číslo 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 817/ (24. listopadu 2004) 
č. 150k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2004 (sněmovní tisk 966) – kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální (1. června 2005) 
č. 153k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona čís. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona čís. 320/2002 Sb., /sněmovní tisk 951/ (14. září 2005) 
č. 156ke Strategické vizi rozvoje chovu a užití koní v České republice (2. června 2005) 
č. 157k současnému stavu přípravy a postupu použití bio-etanolu v pohonných hmotách (14. června 2005) 
č. 161k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1004/ (14. září 2005) 
č. 165k záměrům vyslání delegací zemědělského výboru do zahraničí v 1. polovině roku 2006 (29. září 2005) 
č. 176k Řešení návratných finančních výpomocí do zemědělství v souvislosti se zprávou NKÚ (9. listopadu 2005) 
č. 177k Dotačním programům zemědělství pro rok 2006, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 1188/ (30. listopadu 2005) 
č. 180k Návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2006 (sněmovní tisk 1229) (24. ledna 2006) 
č. 182k návrhu poslanců Michala Haška, Jana Grůzy, Pavla Kováčika, Josefa Řiháka, Karla Kratochvíle, Jiřího Hanuše a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1088/ (29. března 2006) 

123
ISP (login)