Agricultural Committee
Resolutions

č. 70k informaci ministra zemědělství ČR ing. Jaroslava Palase o situaci v Národním hřebčíně Kladruby (23. dubna 2003) 
č. 75k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/. (2. října 2003) 
č. 79k vyslání delegace zemědělského výboru PS do Irska ve dnech 15. - 18. září 2003 (2. července 2003) 
č. 83k vládnímu návrhu zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) /sněmovní tisk 312/ (2. října 2003) 
č. 94k vládnímu návrhu Podpůrných programů zemědělství pro rok 2004, poskytovaných podle § 2 zákona číslo 252/1997 Sb., o zemědělství (sněmovní tisk 490) (12. listopadu 2003) 
č. 96k zahraničním aktivitám výboru v roce 2004 (12. listopadu 2003) 
č. 97k návrhu poslanců Ludmily Brynychové, Ladislava Skopala, Josefa Mandíka, Petra Zgarby, Miloslavy Vostré a Josefa Šenfelda na vydání zákona o úpravě některých vztahů k zemědělské půdě (zákon o nájmu zemědělské půdy) /sněmovní tisk 375/ (29. září 2004) 
č. 101k návrhu poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 416/ (2. června 2004) 
č. 102k vládnímu návrhu zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) /sněmovní tisk 498/ (17. února 2004) 
č. 107k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 558/ (28. ledna 2004) 
č. 111k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice státu z roku 1979 k omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu, podepsaný v Göteborgu dne 1. prosince 1999 (sněmovní tisk 511) (10. března 2004) 
č. 112k vyslání delegace zemědělského výboru PS do Belgie a Nizozemska ve dnech 25. – 30. dubna 2004 (10. března 2004) 
č. 113záznam k návrhu poslanců Miloslavy Vostré, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon čís. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 553) (16.  června  2004) 
č. 116k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2003 – kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství ČR (15. dubna 2004) 
č. 118k volbě členů podvýboru zemědělského výboru PS pro lesní a vodní hospodářství (15. dubna 2004) 
č. 119k vyslání delegace zemědělského výboru PS do Belgie a Nizozemska ve dnech 25. – 30. dubna 2004 (21. dubna 2004) 
č. 122k vyslání delegace zemědělského výboru PS do Lotyšska ve dnech 13. - 16. září 2004 resp. 12. – 15. září 2004 (22. června 2004) 
č. 126k vyslání delegace zemědělského výboru PS na Slovensko ve dnech 6. – 8. října 2004 (22. září 2004) 
č. 135žádost ministru zemědělství ČR o zabezpečení převodu nevyčerpaných finančních prostředků z jednotlivých dotačních programů na zabezpečení komplexních pozemkových úprav (doprovodné usnesení k číslu 133) (24. listopadu 2004) 
č. 136k návrhu poslanců Michaely Šojdrové, Oldřicha Němce, Tomáše Hasila, Jitky Vojtilové, Zuzky Rujbrové, Mariana Bielesze a dalších na vydání zákona o evidenci psů a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 674) (20. dubna 2005) 

123
ISP (login)