Committee on Social Policy
Subcommittee on Social Services and Physically Disabled Persons
Resolutions

č. 1k účasti na schůzích podvýboru (22. března 2018) 
č. 2„Různé" (22. března 2018) 
č. 3„Informace předsedkyně o aktuální situaci v úpravách motorových vozidel pro zdravotně postižené" (12. září 2018) 
č. 4„Stav přípravy novely zákona o sociálních službách" (13. února 2020) ISP (login)