Subcommitte on Regional Education
Session invitations

č. 1 (15. února 2018) 
č. 2 (30. května 2018) 
č. 3 (22. listopadu 2018) 
č. 4 (11. července 2019) 
č. 5 (26. září 2019) 
č. 6 (14. listopadu 2019) 
č. 7 (14. listopadu 2019) 
č. 8 (19. února 2020) 
č. 9, ZRUŠUJE SE (17. března 2020) 
č. 10 (25. června 2020) ISP (login)