Resolutions

č. 121k rozšiřování dolu Turów (29. dubna 2020) 
č. 122k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /ST 678/ (13. května 2020) 
č. 123k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /ST 679/ (13. května 2020) 
č. 124k legislativnímu procesu nové odpadové legislativy (13. května 2020) 
č. 125k informaci Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR o ochraně před kritickým suchem v České republice (13. května 2020) 
č. 126k informaci Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva zemědělství ČR o ochraně před kritickým suchem v České republice (10. června 2020) 
č. 127k návrhu státního závěrečného účtu kapitoly č. 315 - Ministerstvo životního prostředí za rok 2019 (10. června 2020) 
č. 128k návrhu státního závěrečného účtu kapitoly č. 348 - Český báňský úřad za rok 2019 (10. června 2020) 
č. 129ke Zprávě o hospodaření Státního fondu životního prostředí České republiky za rok 2019 (10. června 2020) 
č. 130k Dokumentu EU: Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o statistikách podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů a o jejich kvalitě - COM(2020) 54 final (10. června 2020) 
č. 131k výjezdnímu zasedání výboru do Národního parku České Švýcarsko (16. června 2020) 
č. 132k rozšiřování dolu Turów (24. června 2020) 
č. 133k vládnímu návrhu zákona o odpadech /ST 676/ (24. června 2020) 
č. 134k vládnímu návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností /ST 677/ Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení (24. června 2020) 
č. 135k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /ST 678/ Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení (24. června 2020) 
č. 136k návrhu státního závěrečného účtu kapitoly č. 315 – Ministerstvo životního prostředí za rok 2019 (8. července 2020) 

<<34567
ISP (login)