Resolutions

č. 163Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 554 (jednání garančního výboru) (28. listopadu 2019) 
č. 164Návrh poslanců Martina Kupky, Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Jiřího Běhounka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 525 (jednání garančního výboru) (28. listopadu 2019) 
č. 165Záměr zahraničních cest poslanců výboru v roce 2020 (28. listopadu 2019) 
č. 166Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Ivany Nevludové, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 550 (12. prosince 2019) 
č. 167Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů sněmovní tisk 527 (12. prosince 2019) 
č. 168Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 527 (23. ledna 2020) 
č. 169Informace z 5. schůze podvýboru pro bydlení: program MMR - Výstavba (23. ledna 2020) 
č. 170k elektronizaci stavebního řízení (23. ledna 2020) 
č. 171Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony sněmovní tisk 529 (6. února 2020) 
č. 172Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony sněmovní tisk 531 (6. února 2020) 
č. 173Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 622 (6. února 2020) 
č. 174Informace z 10. schůze podvýboru pro cestovní ruch (6. února 2020) 
č. 175Účast členů výboru na konferenci ISSS 2020 v Hradci Králové ve dnech 19. - 21. dubna 2020 (6. února 2020) 
č. 176k rekodifikaci stavebního práva (6. února 2020) 
č. 177Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 622 (20. února 2020) 
č. 178Návrh poslanců Adama Kalouse, Pavla Kováčika, Jana Volného, Jana Pošváře, Zdeňka Podala, Antonína Staňka, Jany Krutákové a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) sněmovní tisk 634 (20. února 2020) 
č. 179Vládní návrh zákona o odpadech sněmovní tisk 676 (20. února 2020) 
č. 180Vládní návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností sněmovní tisk 677 (20. února 2020) 
č. 181Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností sněmovní tisk 678 (20. února 2020) 
č. 182Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 679 (20. února 2020) 

<<567891011>>
ISP (login)