Resolutions

č. 143Příprava a hlavní téze stavebního zákona (2. října 2019) 
č. 144Seminář - Digitalizace veřejné správy Seminář - Digitalizace měst, krajů a veřejné správy (3. října 2019) 
č. 145Návrh státního rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021, kapitola 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj (31. října 2019) 
č. 146Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 – 2022, sněmovní tisk 607 (31. října 2019) 
č. 147Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 412 (Jednání garančního výboru) (31. října 2019) 
č. 148Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 447 (Jednání garančního výboru) (31. října 2019) 
č. 149Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 11/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 448. (Jednání garančního výboru). (31. října 2019) 
č. 150Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 554 (31. října 2019) 
č. 151Návrh státního rozpočtu – Finanční vztahy k rozpočtům územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad soudržnosti pro rok 2020 (31. října 2019) 
č. 152Návrh státního rozpočtu na rok 2020, kapitola č. 314 -Ministerstvo vnitra (31. října 2019) 
č. 153Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Ivany Nevludové, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 550. (31. října 2019) 
č. 154Návrh poslanců Martina Kupky, Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Jiřího Běhounka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 525. (31. října 2019) 
č. 155Návrh na konání semináře (31. října 2019) 
č. 156Nominace členů výboru do hodnotící komise Zlatý erb při konferenci ISSS (31. října 2019) 
č. 157Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 447 (doprovodné usnesení) (31. října 2019) 
č. 158Využití povodí řeky Moravy (31. října 2019) 
č. 159Vládní návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), sněmovní tisk 395 (jednání garančního výboru) (14. listopadu 2019) 
č. 160Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 554. (14. listopadu 2019) 
č. 161Návrh poslanců Martina Kupky, Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Jiřího Běhounka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 525 (14. listopadu 2019) 
č. 162Návrh poslanců Martina Kupky, Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Jiřího Běhounka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 525 (doprovodné usnesení) (14. listopadu 2019) 

<<4567891011>>
ISP (login)