Resolutions

č. 103Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 360/0 (4. dubna 2019) 
č. 104Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 230/0 (4. dubna 2019) 
č. 105Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 229/0 (4. dubna 2019) 
č. 106Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 321/0 (4. dubna 2019) 
č. 107Vládní zákon o územním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územním členění státu), sněmovní tisk 395/0 (4. dubna 2019) 
č. 108Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 247/0 (4. dubna 2019) 
č. 109Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 367/0 (4. dubna 2019) 
č. 110Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019, sněmovní tisk 427 (4. dubna 2019) 
č. 111Delegace poslanců pro zahraniční cestu do Finska (4. dubna 2019) 
č. 112Závěry z výjezdního jednání výboru v Ústeckém kraji (4. dubna 2019) 
č. 113Vládní zákon o územním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územním členění státu), sněmovní tisk 395/0 (16. května 2019) 
č. 114Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2018, rozpočtová kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra (16. května 2019) 
č. 115Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy, sněmovní tisk 301/0 (16. května 2019) 
č. 116Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 247/0 (16. května 2019) 
č. 117Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2018, kapitola územních rozpočtů Ministerstvo financí (16. května 2019) 
č. 118Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 367 (16. května 2019) 
č. 119Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2018, sněmovní tisk 442/0 (16. května 2019) 
č. 120Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2018, rozpočtová kapitola č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj (16. května 2019) 
č. 121Informace ředitele Agentury CzechTourism (16. května 2019) 
č. 122Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 412 (16. května 2019) 

<<2345678910>>
ISP (login)