Resolutions

č. 203k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 862 (13. května 2020) 
č. 204k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 734 (14. května 2020) 
č. 205k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 534 (14. května 2020) 
č. 206k vládnímu návrhu zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů - sněmovní tisk 575 (14. května 2020) 
č. 207k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů - sněmovní tisk 576 (14. května 2020) 
č. 208k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 593 (14. května 2020) 
č. 209k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé volební zákony, sněmovní tisk 529 (14. května 2020) 
č. 210Účast členů výboru na výroční konferenci českého egovernmentu v Mikulově ve dnech 8. – 9. září 2020 (14. května 2020) 
č. 211Účast členů výboru na výroční konferenci českého egovernmentu v Mikulově ve dnech 7. – 9. září 2020 (14. května 2020) 
č. 212Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2019, kapitola územních rozpočtů Ministerstvo financí (11. června 2020) 
č. 213Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2019, rozpočtová kapitola č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj (11. června 2020) 
č. 214Informace z 11. schůze podvýboru pro cestovní ruch (11. června 2020) 
č. 215Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2019, rozpočtová kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra (11. června 2020) 
č. 216k žádosti obce Radostín nad Oslavou (11. června 2020) 
č. 217Účast členů výboru na konferenci ISSS 2020 v Hradci Králové ve dnech 18. - 19. října 2020 (11. června 2020) 
č. 218k návrhu poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 652 (25. června 2020) 
č. 219k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci - sněmovní tisk 756 (25. června 2020) 
č. 220k návrhu poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 652 (10. září 2020) 
č. 221k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci - sněmovní tisk 756 (10. září 2020) 
č. 222k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci - sněmovní tisk 756 (8. října 2020) 

<<78910111213>>
ISP (login)