Committee on Science, Education, Culture, Youth and Sport
Seminars

Je výuka dějepisu na českých školách neutrální  nebo prosovětská? (20. února 2019) 
Bezpečné klima ve školách a šikana (21. května 2019) 
Budoucnost maturit v ČR (30. října 2019) 
k problematice ADHD - Děti s ADHD – tak trochu jiné děti (5. února 2020) 
Pandemie COVID-19 - společenské dopady (1. července 2020) 
Budoucnost maturit v ČR (30. října 2019) 
Kulatý stůl - revize rámcových vzdělávacích programů - videokonference (28. dubna 2021) ISP (login)