Seminars

Budoucnost evropské migrační a azylové politiky (18. června 2018) 
Příprava českého předsednictví v Radě EU - neveřejná (17. června 2021) ISP (login)