Committee on Foreign Affairs
Subcommittee on Foreign Economic Relations
Resolutions

č. 1k upřesnění pravidel pro jednání podvýboru zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy (14. května 2014) 
č. 2k volbě ověřovatelů podvýboru zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy (14. května 2014) ISP (login)