Committee on Social Policy
Resolutions

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (5. prosince 2013) 
č. 2k volbě volební komise (5. prosince 2013) 
č. 3k volbě předsedy výboru (5. prosince 2013) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (5. prosince 2013) 
č. 5k Návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2014 - Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí (11. prosince 2013) 
č. 6"Různé" (11. prosince 2013) 
č. 7"Různé" (11. prosince 2013) 
č. 8"Různé" (11. prosince 2013) 
č. 9Návrhu termínu a pořadu 3. schůze výboru (11. prosince 2013) 
č. 10ke "Kontrole plnění usnesení výboru pro sociální politiku" (23. ledna 2014) 
č. 11k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 30/ (23. ledna 2014) 
č. 12k "Informaci o dopadech novely zákona o sociálně právní ochraně dítěte" (23. ledna 2014) 
č. 13k "Informaci o řešení problematiky sociálního bydlení" (23. ledna 2014) 
č. 14k "Informaci o aktuální situaci na ÚP ČR ve vyplácení nepojistných sociálních dávek a harmonogramu kroků k zajištění zákonných termínů v doručování dávek klientům" (23. ledna 2014) 
č. 15k "Aktuální informaci o fungování a budoucím řešení ICT systémů v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí" (23. ledna 2014) 
č. 16k "Plánu zahraničních aktivit výboru v 1. pololetí roku 2014" (23. ledna 2014) 
č. 17k Návrhu termínu a pořadu 4. schůze výboru pro sociální politiku (23. ledna 2014) 
č. 18ke „Kontrole plnění usnesení výboru pro sociální politiku" (6. března 2014) 
č. 19k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ (6. března 2014) 
č. 20k volbě místopředsedy výboru (6. března 2014) 

12345>>
ISP (login)