Committee on Science, Education, Culture, Youth and Sport
Documents

Session invitations

č. 32zrušeno ((2. října 2013))
č. 30 (22. května 2013)

Minutes

č. 31 (28. až 30. května 2013)
č. 30 (22. května 2013)

Resolutions

č. 158k návrhu na udělení znaků a vlajek (14. června 2013)
č. 157k návrhu na udělení znaků a vlajek (14. června 2013)
č. 156ke stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Technologické agentury ČR (22. května 2013)
č. 155k rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2013 (22. května 2013)
č. 154k poslaneckému návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 951) (22. května 2013)

Opponent Reports

č. 1k návrhu státního rozpočtu na rok 2013, kapitola 334 - Ministerstvo kultury (29. listopadu 2012)

Session Records

č. 1k senátnímu návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 718) (23. ledna 2013)

Seminars

Konkurenceschopnost: vzdělání a práce s vysokou přidanou hodnotou (6. září 2011)
Návratnost investic do vzdělání a výzkumu (7. dubna 2011)
Jak dále se vzděláváním a přípravou pedagogů? (12. listopadu 2012)ISP (login)