Committee for Foreign Affairs
Documents

Session invitations

č. 49
č. 48

Minutes

č. 55
č. 51

Resolutions

č. 221k usnesení zahraničního výboru č. 220 k návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000 - kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí (6. června 2001)
č. 220k návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000 - kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí (6. června 2001)
č. 218k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Santiagu de Chile dne 7. prosince 2000 /sněmovní tisk 854/ (3. května 2001)
č. 216k usnesení zahraničního výboru č. 215 (k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Víceletá finanční dohoda mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsaná dne 5. února 2001 v Praze -sněmovní tisk 865) (2. května 2001)
č. 214k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo /sněmovní tisk 846/ (2. května 2001)

Seminars

UZ0246.dock vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954 /sněmovní tisk 1047/ (14. listopadu 2001)ISP (login)