Committee for Social Policy and Health Care
Documents

Session invitations

č. 54
č. 50

Minutes

č. 59
č. 58

Resolutions

č. 251k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 1298) (3. května 2002)
č. 249k návrhu poslanců Milana Cabrnocha, Milady Emmerové, Miroslava Ouzkého, Zdeňka Škromacha, Lucie Talmanové a Jany Volfové na vydání zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 1005) (10. dubna 2002)
č. 246k návrhu poslanců Jiřího Havlíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu a na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 905) (10. dubna 2002)
č. 244k záštitě 3. meziodborového semináře českých regionů v oblasti miniinvazivních metod ve vnitřním lékařství (10. dubna 2002)
č. 243k návrhu poslanců Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 1201) (10. dubna 2002)ISP (login)