Constitution and Legal Committee
Documents

Session invitations

č. 35
č. 104

Minutes

č. 98
č. 96

Resolutions

č. 234Vládní návrh zákona o řešení některých kompetenčních sporů (tisk 1077) (18. ledna 2002)
č. 233Vládní návrh soudního řádu správního (tisk 1080) (17. a 18. ledna 2002)
č. 232 (17. ledna 2002)
č. 231Záznam Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1021) (17. ledna 2002)
č. 230Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti (tisk 872) (10. ledna 2002)ISP (login)